Adatkezelési tájékoztató

A www.kispiacdunakeszi.hu weboldal látogatói számára

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.kispiacdunakeszi.hu honlap látogatóinak előzetes tájékoztatását és joggyakorlását szolgálja az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 – a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló – rendelete, a „General Data Protection Regulation” azaz GDPR) alapján.

Jelen tájékoztatóban szereplő különleges meghatározások: 

Kispiac : a Dunakeszi Repülőtér parkolójában heti rendszerességgel szervezett, mindenki számára nyitott közösségi rendezvény. Termékvásárlás a Kispiacon történik. Ebből fakadóan jogviszony csak a Kispiacon, az áruk megvásárlásával keletkezik a vevő és eladó (Termelő) között.

www. kispiacdunakeszi.hu : a Kispiac működését támogató honlap. A honlap nem webáruház, megrendelés vagy vásárlás azon keresztül nem bonyolítható. A honlap segítségével beküldhető „bevásárló lista” nem megrendelés. Beküldése sem a felhasználót nem kötelezi vásárlásra, sem a Termelőt a termék biztosítására. A honlap működtetője és a felhasználó, valamint a Termelők és a felhasználó között szerződéses jogviszony a honlap használatán keresztül nem keletkezik.

Kispiac szervezője : Kovács Zsuzsa

Termelő :  termelő vagy kereskedő, aki a működéséhez és az értékesítéshez szükséges engedélyek birtokában és a Kispiac szervezőjének hozzájárulásával folyatja a tevékenységét a Kispiacon.

 

I. AZ ADATKEZELŐ:

Kovács Zsuzsa
(továbbiakban : Adatkezelő)

Lakcím: 2120 Dunakeszi, Vajda János u. 25.
Telefonszám: +36 30 411 8105
E-mail cím: kispiaclista@gmail.com
Honlap: www. kispiacdunakeszi.hu
(továbbiakban: honlap)

 

II. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

A.) Adatkezelési tevékenység
A honlap működtetése során a személyes adatok gyűjtése, rögzítése és tárolása az alábbi módon és célokból történik :

1. Sütik
A sütik (cookies) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a honlap használatával kerülnek a látogató számítógépére. Ezeket az internetes böngésző mentheti és tárolhatja. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, de a böngésző beállításainak módosításával ezeket vissza lehet utasítani vagy le lehet tiltani. Emellett, a már a számítógépen lévő eltárolt sütik is törölhetők. Ezekről az egyes böngészők „súgó” menüpontja is tájékoztatást nyújt.
A honlap csak olyan sütiket használ, melyek a honlap helyes működéséhez nélkülözhetetlenek („szükséges sütik”). Ezek teszik lehetővé az alaptevékenységek elvégzését: munkamenet követés, termék táblázat használata, bevásárló lista beküldés, stb. Ezekről honlapunk az első látogatás megkezdésekor rövid tájékoztatást ad. A sütik elfogadása nem kötelező, de a sütik engedélyezése hiányában a honlap esetleg nem az elvárt módon működhet.
Nem alkalmazunk a honlapon olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személy a felhasználó hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetne.

2. Regisztráció
A bevásárló lista beküldéséhez a honlapon regisztráció szükséges. A regisztrációval és a bevásárló lista beküldésével nem keletkezik szerződéses jogviszony, sem vásárlási vagy teljesítési kötelezettség. A bevásárló lista beküldése csak tájékoztatásul szolgál a kispiac Termelőinek a várható termék igényekről.
Az adatkezelés jogalapja: a regisztrálással az érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, e-mailcím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére való törléséig

3. A felhasználói adatok kezelése
A regisztrációt követően lehetőség nyílik bevásárló lista beküldésére. Az adatkezelés célja ez esetben a Kispiac Termelőinek tájékoztatása a Kispiacon megjelenő érdeklődők várható termék igényeiről.
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, e-mailcím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére való törléséig

4. Felhasználói panaszok kezelése
Lehetőség van szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani Adatkezelő felé a honlap működésével kapcsolatosan.
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, e-mailcím, telefonszám, a panasszal kapcsolatos adatok
Az adatkezelés időtartama: a panasz rendezéséig

B.) Adattovábbítás
A honlapunk használata során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezeljük, a Kispiac Termelőin kívül harmadik személynek nem továbbítjuk.

III. ADATFELDOLGOZÓ

Az alábbi adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Cégnév: Web-Server Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 4025 Debrecen, Pásti u.2. I/5
Cégjegyzékszám: 09 09 011599
Adószám: 13498454-2-09
Képviselő: Egri Zsolt Szabolcs
Telefonszám: +36 52 541 346
Fax: +36 52 998 452
E-mail cím : info@web-server.hu
Honlap: www.web-server.hu
(a továbbiakban: Adatfeldolgozó)

IV.A FELHASZNÁLÓ JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

Az általunk, valamint az Adatfeldolgozó által kezelt, illetve feldolgozott személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról a felhasználó tájékoztatást kérhet. A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül megtesszük. Kérheti továbbá személyes adatai helyesbítését, törlését, az Adatkezelő címére küldött levélben vagy e-mailben. Jogosult adatai hordozásra: a személyes adatait számítógéppel olvasható formátumban elérheti honlapunkon.

A felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatást adunk. Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést és a további adatfelvételt megszüntetjük, és az adatokat zároljuk. Ha döntésünkkel a felhasználó nem ért egyet, vagy ha a határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül lehetősége van bírósághoz fordulni.

A személyes adatokkal kapcsolatos panasszal vagy jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy az alábbi szervezethez fordulhat :

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

V. A TÁJÉKOZTATÓ MEGVÁLTOZTÁSA

Kovács Zsuzsa fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket a honlapon keresztül tájékoztatja.

Dunakeszi, 2018. május 22.